Regulamin akcji "Mistrz Sportowej Przerwy"

"MISTRZ SPORTOWEJ PRZERWY"

REGULAMIN

 1. Akcja "Mistrz Sportowej Przerwy" ma na celu wyłonienie najlepszego zawodnika w różnych grach sportowych (piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej).
 2. Terminarz akcji będzie ustalony przez organizatorów i wywieszony
   na tablicy przed salą muzyczną.
 3. Aby wziąć udział w akcji należy zgłosić się indywidualnie do Pana Piotra Wrochny lub Pana Wojciecha Mazura w wyznaczonym przez nich terminie, który będzie wywieszony na tablicy przed salą muzyczną.
 4. Organizatorzy przyjmują indywidualne zgłoszenia od chłopców z klasy 4, 5, 6.
 5. Rywalizacja odbywać się będzie osobno dla chłopców z klasy 4, z klasy 5 oraz klasy 6.
 6. Na każdym poziomie wiekowym "Mistrz Sportowej Przerwy" zostanie obdarowany  upominkiem.
 7. Akcja "Mistrz Sportowej Przerwy" odbywać się będzie w wyznaczony czwartek i piątek na przerwie o godzinie 11.30-11.45.  Po pierwszym dzwonku na przerwę (godzina11.30)  zawodnicy biorący udział w akcji, spokojnie zostawiają plecaki pod salą lekcyjną, po czym w wolnym tempie udają się na salę gimnastyczną.
 8. Uczniowie zwolnieni z w-f (zwolnienie całoroczne, tygodniowe, dzienne) nie mogą brać czynnego udziału w akcji "Mistrz Sportowej Przerwy".
 9. Wstęp na salę gimnastyczną podczas sportowej przerwy odbywa się tylko w odpowiednim obuwiu  sportowym.
 10.  Korzystający z sali podczas sportowej przerwy zobowiązani są:
 • dbać o porządek na sali gimnastycznej;
 • nie niszczyć sprzętu i urządzeń;
 • bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela.

      11. Podczas akcji "Mistrz Sportowej Przerwy" nie wolno stosować złośliwych żartów wobec kolegów.

      12.Wszelkie wypadki należy bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com