04. Pismo techniczne

Co powinieneś wiedzieć i umieć:

 • co to jest pismo techniczne
 • jakie są rodzaje pisma
 • pisać liczby i litery pismem prostym typu B

 

Pismo techniczne - to pismo stosowane do opisywania rysunków technicznych. Celem stosowania pisma technicznego jest ujednolicenie opisu dokumentacji technicznej. Parametry pisma technicznego, takie jak: kształt znaków, wielkość pisma, odstępy między znakami, nachylenie pisma, grubość linii są znormalizowane. 

 

Do polskich norm regulujących zasady dotyczące pisma technicznego należy norma: PN-ENISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu - Pismo: 

 • część 0: Zasady ogólne PN-ENISO 3098-2:2002
 • część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki PN-ENISO 3098-5:2002
 • część 5: Pismo alfabetu łacińskiego, cyfry i znaki w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD)

 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje pisma technicznego, które różnią się od siebie stosunkiem grubości liter do ich wysokości: 

 • pismo rodzaju (typu) A, dla którego grubość d=1/14h (stosunek grubości do wysokości przedmiotu) lub d=(h/14),
 • pismo rodzaju (typu) B, dla którego grubość d=1/10h lub d=(h/10).

Gdzie:

 d - grubość linii pisma

 h - wysokość pisma

 

Najczęściej wykorzystywanym w rysunku technicznym rodzajem pisma jest pismo rodzaju B. 

 

Pismo dzieli się na: 

 • proste,
 • pochyłe (litery pisma technicznego nachylone są pod kątem 75° do poziomu).

Na grubość linii pisma wpływ ma przede wszystkim wielkość arkusza rysunkowego.

 

 

Rozmiar liter

Rozmiar liter pisma prostego typu B

 

Przykład pisma technicznego typu B

Przykład pisma technicznego typu B

 

 

Wielkości charakterystyczne dla pisma technicznego rodzaju B.

Oznaczenie

Wymiary w [mm]

h - wysokość wielkiej litery

1,8

2,5

3,5

5

7

10

14

20

c - wysokość małej litery

1,3

1,8

2,5

3,5

5

7

10

14

a - odstęp pomiędzy literami

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2

2,8

4

b - odstęp pomiędzy wierszami

3,1

4,3

6

8,5

12

17

24

34

e - odstęp pomiędzy wyrazami

1,1

1,5

2,1

3

4,2

6

8,4

12

d - grubość linii pisma

0,18

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2,0

 
                        

                

                
                
                
                  
                   
                    
               

      

 

Praca na lekcji

Napisz na papierze milimetrowym swoje imię, nazwisko, klasę i przedmiot "technika

Praca dla chętnych na ocenę celującą:  Wykonaj powyższe ćwiczenie pismem prostym i pochyłym.

Ocena z pisma technicznego będzie zawierać:

 • komplet napisanych danych - 5pkt.;
 • kształt dużych liter - 7pkt.;
 • kształt małych liter - 10pkt.;

 

Praca domowa

Na lekcję nr 5 przynieść:

 • 1 kartkę papieru milimetrowego
 • ołówek miękki HB, B lub 2B i twardy H, 2H lub 3H
Joomla Templates by Joomla-Monster.com