06. Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Po tej lekcji będziesz:
- znał rodzaje grafiki komputerowej i różnice pomiędzy nimi
- znał formaty graficzne
- znał schemat tworzenia dokumentu graficznego

Terminologia:

 • program graficzny - aplikacja komputerowa służąca do tworzenia i modyfikacji plików graficznych

Rodzaje grafiki

 • rastrowa - w której obraz zapisywany jest za pomocą pojedynczych punktów (pixeli), w którym każdy punk ma określony kolor.
  • Zastosowanie: zdjęcia, obrazy.
  • Wady: podczas powiększania obraz ulega zniekształceniu; powstające pliki mają duży rozmiar
  • Zalety: otworzy się bez problemów w większości programów graficznych
  • Przykładowe oprogramowanie: Paint, GIMP, Adobe Photoshop
 • wektorowa - w której obraz zapisywany jest za pomocą kształtów (odcinków, okręgów, krzywych), którym można określać kolor, grubość.
  • Zastosowanie: rysunki techniczne.
  • Wady: potrzebne oprogramowanie, które odczytuje takiego rodzaju pliki
  • Zalety: obraz nie traci na jakości podczas zmiany wielkości; w większości przypadków powstaje plik, który ma mniejszy rozmiar niż ten sam plik zapisany w grafice rastrowej.
  • Przykładowe oprogramowanie: Corel Draw, Adobe Illustrator

 

Formaty plików graficznych:

 • *.bmp
 • *.jpg
 • *.tiff
 • *.gif
 • *.png
 • *.cdr

 

Schemat tworzenie pliku:

 1. uruchomić program
 2. utworzyć nowy dokument (PLIK -> NOWY lub CTRL+N)
 3. wykonać rysunek
 4. zapisać dokument z podaniem nazwy i wybraniem typu (PLIK -> ZAPISZ lub CTRL+S).

 

 

Ćwiczenie na lekcji - ikonaĆwiczenie:

W programie Paint narysuj truskawkę i zapisz 5 plików na PULPICIE pod nazwą lekcja6-truskawka z następującymi rozszerzeniami:

 • *.bmp
 • *.jpg
 • *.tiff
 • *.gif
 • *.png

Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu.

Korzystając z Eksploratora plików sprawdź rozmiar plików i wyniki zapisz w tabeli.

 

Na ocenę celującą (6)

Napisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Który plik przesłałbyś/przesłałabyś do kolegi emailem mając wolne łącze internetowe i dlaczego?
 2. Pliki z którym rozszerzeniem są plikami graficznymi grafiki wektorowej?

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com