07. Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Po tej lekcji będziesz:

 • wiedział co to jest warstwa w programie graficznym
 • umiał uruchomić program GIMP
 • umiał korzystać z menu programu GIMP
 • umiał narysować proste kształty w programie GIMP
 • umiał wykorzystywać obrazy z Internetu lub innych programów

 

Terminologia:

 • warstwa - to część obrazka niezależna od reszty obrazka. Najprościej można powiedzieć, że jest to przezroczysta kalka (folia), na której można coś narysować.

 

GIMP (GNU Image Manipulation Program) - program do edycji obrazów i zdjęć. Można przy jego użyciu tworzyć grafikę, zmieniać rozmiary, wycinać fragmenty zdjęć, łączyć obrazy stosując warstwy  oraz konwertować grafikę do różnych formatów (jpg, tif, png, gif) i tworzyć animacje.

Program udostępniany jest za darmo i można go pobrać ze strony https://www.gimp.org/.

Podstawowe funkcje programu:

 • warstwy i maski warstw,
 • możliwość zmiany trybu mieszania kolorów warstw,
 • narzędzia do modyfikacji kolorów (poziomów luminancji, krzywych tonalnych, jasności, nasycenia, kontrastu),
 • możliwość tworzenia własnych pędzli, gradientów i deseni.
 • filtry i narzędzia do modyfikacji obrazu (rozmycie, wyostrzanie, stempel klonujący itp.),
 • rozbudowane narzędzia zaznaczania,
 • współpraca z urządzeniami czułymi na nacisk (tablety graficzne),
 • rozszerzalność za pomocą wtyczek (np do obsługi formatów RAW),
 • praca w trybach RGB, skala szarości oraz z paletą indeksowaną.

 

Wygląd okna programu GIMP

 

Menu podręczne wywoływane PPM (prawym przyciskiem myszy)

Podstawowe narzędzia programu:

 - zaznaczenie prostokątne, eliptyczne, dowolne

 - zaznaczenie na podstawie koloru

 - ścieżka

 - pobieranie koloru (pipeta)

 - lupa

 - przesuwanie elementów i warstw

 - obracanie elementów i warstw

 - skalowanie elementów i warstw

 -  nachylanie elementów

 - tworzenie perspektywy

 - odbijanie elementów w pionie lub poziomie

 - wprowadzanie tekstu

 - wypełnianie kolorem

 - wypełnianie deseniem lub gradientem

 - ołówek - rysowanie linii

 - pędzel - malowanie

 - gumka

 - rozmywanie

 - ustawianie koloru pierwszoplanowego i tła

 

 

Zapisywanie pliku w celu późniejszej obróbki.

Podstawowym rozszerzeniem pliku programu GIMP jest format .XCF. Pliki te możemy otwierać w programie GIMP natomiast nie da się ich upublicznić np. wstawić na stronę lub ustawić jako tapetę. Pliki z takim rozszerzeniem zawierają zapisane wszystkie pojedyncze elementy używane w danym pliku.

za pomocą menu za pomocą PPM za pomocą skrótu
shift+ctrl+s

     

Podaj nazwę pliku

 

Eksportowanie pliku do formatu graficznego.

Plik taki można upublicznić wykorzystując jeden z podstawowych formatów plików np. jpg, tif, gif, png. Tak utworzony plik jest plikiem jednowarstwowym (nie dotyczy animowanych gifów), na którym wszystkie wykorzystywane elementy scalone są na jedną powierzchnię.

za pomocą menu za pomocą PPM za pomocą skrótu
shift+ctrl+e

 

Podaj nazwę pliku

   

 

 

Ćwiczenie na lekcji - ikonaĆwiczenie 1

  Na ocenę 3,4,5 - każde koło to jedna ocena więcej.

Uruchom program GIMP, wykonaj w nim poniższy rysunek i zapisz go pod nazwą lekcja07-koła.xcf.

ćwiczenia na ocene 5

 

Na ocenę celującą:

Wykonaj grafikę podobną do tej na przykładzie i zapisz go pod nazwą lekcja07-koła-celujacy.xcf.

Koła się przeplatają.

ćwiczenia na ocene 5

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com