NABÓR 2016/2017 do klasy 1

Terminy oraz dokumenty do naboru do klasy 1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

 

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W

POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM

TERMIN W

POSTĘPOWANIU

UZUPEŁNIAJĄCYM

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2016 —

31.03.2016r.

31.04.2016 —

13.05.2016r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156)

04.04.2016r.

16.05.2016r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2016r. do

godziny 15.00

17.05.2016r. do

godziny 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04.2016 —

22.04.2016r.

18.05.2016 —

23.05.2016r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych I kandydatów nieprzyjętych

25.04.2016 do godziny 15.00

30.06.2016r.

 

  • Zarządzenie DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 Z DNIA 01.03.2016r. w sprawie naboru do klas I - pobierz WORD
  • ZGŁOSZENIE  do obwodowej szkoły podstawowej  na rok szkolny 2016/2017 - pobierz WORD   PDF
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2016/2017 ucznia spoza obwodu - pobierz WORD   PDF

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com