Stypendium

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki, będącego załącznikiem do uchwały Rady Miasta Pionki nr XV/152/2011 z dnia 31.08.2011 r. oraz uchwały zmieniającej nr XXX/231/2012 z dnia 30.11.2012 r. Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Pionkach informuje, że stypendium szkolne dla uczniów za okres od września do grudnia 2013 r. będzie wypłacane w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:

 

  1. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 zł netto, stypendium wynosi 800 złotych;

  2. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 151 do 300 zł netto, stypendium wynosi 650 złotych;

  3. przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 331 do 456 zł netto, stypendium wynosi 500 złotych;

 

Faktury i rachunki należy składać do Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu, ul. Leśna 5, pokój nr 3, do dnia 15.11.2013 r.

Przypominamy, że nie będą przyjmowane oświadczenia o złożeniu rachunków po wypłaconym stypendium.

 

Dodatkowo informujemy, że przyznane świadczenia będą przekazywane na konta bankowe, dlatego uprzejmie prosimy osoby, które posiadają konto bankowe, a jeszcze nie złożyły właściwego numeru konta o dopełnienie formalności.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com