Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 72
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 120
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 200
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 472
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 621
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 629
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 582
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 850
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1367
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1100
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1018
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1112
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1000
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1283
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1131
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1030
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1165
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1127
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1113
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1171
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 919
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1451
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1166
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1223
Joomla Templates by Joomla-Monster.com