Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 103
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 166
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 232
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 519
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 653
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 663
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 625
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 898
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1402
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1135
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1048
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1137
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1018
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1304
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1157
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1065
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1190
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1150
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1141
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1203
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 945
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1471
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1189
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1256
Joomla Templates by Joomla-Monster.com