Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 80
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 132
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 214
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 487
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 631
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 646
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 600
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 867
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1376
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1111
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1028
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1121
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1007
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1293
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1145
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1040
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1175
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1140
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1123
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1183
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 931
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1460
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1178
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1238
Joomla Templates by Joomla-Monster.com