Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 119
Statut PSP nr 1 (zatwierdzony dn. 16.11.2017r.) 29 listopad 2017 189
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 268
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 580
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 665
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 686
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 641
Statut PSP nr 1 29 maj 2015 920
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1420
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1151
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1065
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1152
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1031
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1321
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1170
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1081
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1203
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1168
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1157
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1221
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 963
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1485
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1203
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1274
Joomla Templates by Joomla-Monster.com