Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 156
Statut PSP nr 1 (Zatwierdzony 15.01.2019 r.) 25 styczeń 2019 73
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 367
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 719
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 702
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 725
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 686
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1464
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1182
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1096
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1192
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1063
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1354
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1201
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1115
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1232
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1201
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1196
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1259
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 995
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1513
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1233
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1313
Joomla Templates by Joomla-Monster.com