Regulaminy

Konwencja - Art. 19. prawa dziecka 16 luty 2018 185
Statut PSP nr 1 (Zatwierdzony 15.01.2019 r.) 25 styczeń 2019 105
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach (budynek na ul. Słowackiego 4) 09 październik 2017 420
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA 21 wrzesień 2017 791
Regulamin korzystania z darmowych podręczników 06 maj 2016 720
Regulamin świetlicy 22 wrzesień 2015 744
RAMOWY REGULAMIN RADY RODZICÓW 18 wrzesień 2015 703
Polityka Prywatności (w tym cookies) 27 maj 2013 1491
Regulamin spędzania przez uczniów przerw na dworze 26 listopad 2012 1201
Regulamin zachowania się uczniów na przerwach w szkole 26 listopad 2012 1119
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 10 wrzesień 2012 1210
Szkolny program profilaktyki (zatwierdzony 2.03.2011) 04 marzec 2011 1079
Regulamin udzielania pomocy materialnej 15 styczeń 2009 1374
Koncepcja pracy PSP nr 1 04 luty 2011 1221
Ogólnoszkolne wytyczne do przedmiotowych systemów oceniania 02 wrzesień 2010 1135
PROGRAM WYCHOWAWCZY (zatwierdzony 18 czerwca 2010r.) 24 czerwiec 2010 1250
Szkolny Regulamin Wycieczek 16 listopad 2007 1218
Wewnątrzszkolne Oceniania (WO) 22 marzec 2006 1214
Prawa i obowiązki ucznia 13 październik 2004 1279
Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia 13 październik 2004 1015
Rozporządzenie MENiS w sprawie prowadzenia dokumentacji 27 maj 2013 1532
Podstawa programowa wych. przedszk. i ogólnego 24 marzec 2006 1249
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 24 marzec 2006 1332
Joomla Templates by Joomla-Monster.com