24. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania

Co powinieneś wiedzieć i umieć:

  • co to jest zmienna
  • jak wprowadzać dane programu
  • wykonywać operacje na danych

 

 Zadanie na ocenę dostateczną (3)

Obejrzyj film i napisz na stronie scratch.mit.edu skrypt wyszukujący większą liczbę z podanych

 

Zadanie na ocenę dobrą (4) 

Obejrzyj film i napisz na stronie scratch.mit.edu skrypt wyszukujący większą liczbę z podanych.

W dowolnym edytorze tekstu (np. notatnik, word, libreoffice) lub zeszycie opisz zastosowane w skrypcie polecenia np: 

POLECENIE

DZIAŁANIE

informacja co ma zrobić postać po naciśnięciu zielonej flagi, czyli początku programu

 

 

 

Zadanie na ocenę bardzo dobrą (5)

- wykonaj zadanie na ocenę dostateczny (3) oraz korzystając z podręcznika (str. 27-31) napisz na stronie scratch.mit.edu skrypt wyszukujący największą liczbę z kilku liczb. 

W dowolnym edytorze tekstu (np. notatnik, word, libreoffice) lub zeszycie opisz zastosowane w skrypcie polecenia np: 

POLECENIE

DZIAŁANIE

informacja co ma zrobić postać po naciśnięciu zielonej flagi, czyli początku programu

 

 

Zadanie na ocenę celującą (6) - dla chętnych 

Korzystając z podręcznika (str. 34-35) napisz na stronie scratch.mit.edu skrypt  do zgadywania liczby.

W dowolnym edytorze tekstu (np. notatnik, word, libreoffice) lub zeszycie opisz zastosowane w skrypcie polecenia np: 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com