09. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

Co powinieneś wiedzieć i umieć:

 • co to jest wykres
 • jak wstawić wykres
 • jak sformatować wykres
 • jak wstawić wykres do np. edytora tekstu, programu graficznego

 

Cwiczenie na lekcji - ikonaĆWICZENIE:

Otwórz wskazane przez nauczyciela pliki i wykonaj zawarte tam polecenia.

 

1 Wybierz jeden z tematów:

 • Powierzchnia województw w Polsce
 • Powierzchnia Kozienickie Parku Krajobrazowego
 • Liczba ludności Polski w podziale na województwa

 

 • a) znajdź w internecie stronę z informacjami na wybrany przez ciebie temat 
  b) wykonaj tabelę zawierającą: Lp, nazwę (województwa lub rezerwatu), powierzchnię 
  c) wykonaj obramowanie całej tabeli 
  d) oblicz za pomocą funkcji lub formuły % zajętość powierzchni danego województwa lub rezerwatu 
  e) wykonaj wykres kolumnowy lub słupkowy przedstawiający powierzchnię województwa lub rezerwatu 
  f) wykonaj wykres kołowy przedstawiający % zajętość powierzchni danego województwa lub rezerwatu 

 • Plik zapisz na PULPICIE pod nazwą: klasa8-lekcja9-dane.odt

 

 • W edytorze tekstu (np.. LibreOffice Writer) przygotuj referat na wybrany przez Ciebie temat 
  a) co najmniej 2 stron tekstu 
  b) wstawionych z arkusza kalkulacyjnego tabel z danymi 
  c) wstawionych z arkusza kalkulacyjnego wykresów

 • plik edytora tekstu zapisz na PULPICIE pod nazwą: klasa8-lekcja9-referat.ods

 

Na ocenę celujący (6) - dla chętnych w domu

Przygotuj zgodnie z poleceniami na ocenę bardzo dobry referat na temat: "Pionki w liczbach" i przedstaw w nim za pomocą tabeli i wykresów, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego.:

 • liczbę ludności w latach 2015, 2016, 2017
 • liczbę kobiet i mężczyzn w latach 2015, 2016, 2017
 • liczbę uczniów szkół podstawowych w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18

Do pracy wykorzystaj arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu.

Pracę przynieś na pendrive.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com