16. Systemy zarządzania treścią

Po tej lekcji:
- znał podstawowe pojęcia dotyczące systemów do zarządzania treścią
- znał rodzaje systemów do zarządzania treścią
- znał wymagania techniczne dotyczące CMS
- znał przykłady systemów CMS

 

Podstawowe pojęcia:

 • System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) – oprogramowanie pozwalające na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redakcyjny personel nie posiadający wiedzy w zakresie HTML.

  Wprowadzanie treści (tekstów, grafik) odbywa się za pomocą aplikacji działającej na serwerze najczęściej poprzez wklejanie teksów z edytorów tekstu lub notatnika i grafik za pomocą odwołania się do pliku znajdującego się na serwerze.

 

Podział systemów zarządzania treścią:

 • systemy zarządzania dokumentami (Document Management)

 • systemy zarządzania wiedzą (Knowledge Management),

 • systemy zarządzania zasobami cyfrowymi (Digital Asset Management),

 • systemy zarządzania obiegiem treści (Enterprise Content Management),

 • systemy zarządzania treścią znajdującą się na stronie internetowej (Web Content Management)

 

Techniczne parametry systemów zarządzania treścią:

 • dostępne miejsce na serwerze hostingowym

 • język programowania: ASP, JSP, PHP, czy Python

 • bazy danych: MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL

 

Przykłady systemów zarządzania treścią na stronie internetowej:

 • WordPress – PHP i MySQL  

 • Joomla – PHP i MySQL 

 • Drupal – PHP i MySQL 

 

 

Przykłady paneli użytkownika CMS:

Wordpress:

 

Joomla:

 

Drupal:

 

Zadanie na ocenę celującą (6)- dla chętnych:

Wybierz jeden z przykładowych CMS i korzystając z pomocy zawartej w filmach dodaj artykuł o naszej szkole wstawiając tekst i jedno zdjęcie oraz swoje imię i nazwisko.

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com