03. Komórka, adres, formuła

Co powinieneś wiedzieć i umieć:

 • co to jest arkusz kalkulacyjny
 • do czego może służyć arkusz kalkulacyjny
 • co to jest komórka
 • jak określić adres komórki

 

Arkusz kalkulacyjny - arkusz obliczeniowy, program komputerowy służący do prowadzenia obliczeń oraz analizowania danych przedstawionych w formie tabeli; używany do obliczeń w pracach biurowych, projektowych itp.; np. Excel, Lotus 1-2-3; pierwszy arkusz kalkulacyjny (VisiCalc) powstał w 1979 r.

Możliwości:

 1. Wprowadzanie, redagowanie i formatowanie danych i formuł, korzystanie z funkcji
 2. Tworzenie szablonów zwiększających efektywność pracy
 3. Konsolidowanie w jednym arkuszu danych pochodzących z wielu arkuszy
 4. Podsumowywanie i analizowanie danych za pomocą tabel
 5. Tworzenie, uatrakcyjnianie i modyfikowanie wykresów i raportów
 6. Ogromne możliwości graficzne
 7. Dostosowywanie programu do własnych wymagań i upodobań
 8. Współpraca z innymi użytkownikami dzięki udostępnionym skoroszytom
 9. Ochrona pracy na różnych poziomach , a także sprawdzanie jej poprawności

Arkusz - oddzielna karta w programach określanych mianem arkuszy kalkulacyjnych; wpisujemy w nich dane przeznaczone do obliczeń; jeden plik może więc zawierać kilka arkuszy, zachowywanych, jak na przykład w Excelu, w postaci jednego zeszytu.

Komórka w arkuszu kalkulacyjnym –  najmniejszy element arkusza posiadający swój adres (składający się z nazwy kolumny (np. B) i nr wiersza (np. 1) – B1 itd.), w którym zawarte są dane wykorzystywane w przetwarzaniu.

Okno programu Libre Office Calc

 

 

formuła - działanie matematyczne wpisywane zazwyczaj ręcznie, które ma wykonać obliczenia

funkcja - zdefiniowane w programie działanie, które ma wykonać obliczenia

 

 

Praca na lekcji - ikonkaĆwiczenie:

Wykonaj ćwiczenie wskazane przez nauczyciela

Joomla Templates by Joomla-Monster.com