07. Zagrożenia pożarowe

Po tej lekcji uczeń będzie:
 • wymieniał najczęstsze przyczyny pożarów;
 • charakteryzował zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy;
 • wymieniał podstawowe środki gaśnicze;
 • omawiał przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • wskazywał jego typowe rozmieszczenie w obiektach publicznych (także w szkole);
 • identyfikował znaki ochrony przeciwpożarowej
 • wyjaśniał, jak należy się zachować w razie dostrzeżenia pożaru;
 • wyjaśniał, jak należy gasić zarzewie ognia;
 • wyjaśniał, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku.

 

 

Praca na lekcji:

Korzystając z podręcznika lub internetu w ciągu 20 minut w zeszycie lub w dokumencie zapisanym w komputerze:

 1. Napisz co to jest pożar

 2. Wymień co najmniej 4 przyczyny pożarów

 3. Co powoduje szczególne zagrożenie podczas pożaru
 4. Narysuj schemat postępowania podczas pożaru w domu

 5. Co to jest sprzęt gaśniczy
 6. Jaki jest podręczny sprzęt gaśniczy

 7. Co to są środki gaśnicze

 

 

Na ocenę celującą (6) - dla chętnych

Opisz rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w naszej szkole.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com