02. Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo

Po tej lekcji:
 • umiał zdefiniować bezpieczeństwo;
 • wymienić rodzaje bezpieczeństwa;
 • wymieniać rodzaje i dziedziny bezpieczeństwa państwa;
 • definiować pojęcia ochrony i obrony narodowej;
 • wymienić podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo państwa.

 

Terminologia:

 • bezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo państwa

 

Praca na lekcji:

 Polecenia dla wszystkich grup:

 1. dobierzcie się w grupy 2-osobowe, 
 2. znajdźcie  w internecie informacje dotyczące wskazanych poniżej treści dla swojej grupy 
 3. zapiszcie wszystko w pliku tekstowym (np. LibreOffice Writer)- pamiętajcie by napisać adresy stron, z których pobieraliście informacje lub na kartach pracy otrzymanych od nauczyciela .
 4. porównajcie Wasze informacje z informacjami z książki.
 5. później, na polecenie nauczyciela, zebrane informacje przekażecie ustnie pozostałym grupom.

Czas pracy: 15 minut

 

Grupa I

 1.  co to jest "bezpieczeństwo"

Grupa II

 1. rodzaje bezpieczeństwa: osobiste
 2. rodzaje bezpieczeństwa: zbiorowe

Grupa III

 1. rodzaje bezpieczeństwa: militarne
 2. rodzaje bezpieczeństwa: ekologiczne

Grupa IV

 1. rodzaje bezpieczeństwa: społeczne

Grupa V

 1. rodzaje bezpieczeństwa: polityczne
 2. rodzaje bezpieczeństwa: gospodarcze

Grupa VI

 1. wyjaśnij pojęcie "bezpieczeństwo państwa"

Grupa VII

 1. rodzaje bezpieczeństwa: wewnętrzne
 2. rodzaje bezpieczeństwa: zewnętrzne

Grupa VIII

 1. opisz dziedziny bezpieczeństwa państwa: obrona narodowa
 2. opisz dziedziny bezpieczeństwa państwa: ochrona

Grupa IX

 1. opisz dziedziny bezpieczeństwa państwa: bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze

Grupa X

 1. wypisz podmioty odpowiadające za bezpieczeństwo państwa z podziałem na:
  1. instytucje
  2. służby

 

 

 

Praca domowa

Zadanie na ocenę celującą (6) - dla chętnych

Na zajęciach wykonajcie prezentację na wyżej wymieniony temat składającą się z minimum 10 slajdów z informacjami dotyczącymi wskazanych wyżej treści. Plik zapisz na pendrive lub prześlij sobie emailem by pokazać na następnych zajęciach.

 

 

Sprawdź się (KAHOOT):

 1. Powiedz co to jest bezpieczeństwo i bezpieczeństwo państwa?
 2. Wymień rodzaje bezpieczeństwa.
 3. Wymień podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwa państwa.

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com