Od Pedagoga

SZKOLNA SKRZYNKA PROBLEMÓW

Jak łatwo zauważyć skrzynka służąca jako poczta walentynkowa zmieniła wygląd i przeistoczyła się w Szkolną Skrzynkę Problemów.  Każdy, kto ma poważny problem, a boi się lub wstydzi prosić o pomoc, może go opisać i wrzucić do skrzynki.
Wasza korespondencja będzie rozpatrywana przez pedagoga szkolnego przy zachowaniu pełnej dyskrecji.
Anonimy nie będą brane pod uwagę.

Skrzynka będzie opróżniana raz w tygodniu.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania szkolnej skrzynki problemów proszę zgłaszać wychowawcom i/lub pedagogowi szkolnemu.

 

Masz problem?
Wyrzuć z siebie,
Wrzuć do skrzynki!

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zapraszamy do pobrania ulotek dotyczących kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ.

  

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Porozumienie Bez Przemocy to nie tylko skuteczna metoda komunikacji, ale przede wszystkim sposób odbierania i postrzegania świata oparty na wzajemnym szacunku, empatii, poszanowaniu własnych potrzeb oraz potrzeb innych osób. Twórcą i propagatorem metody jest Marshall B. Rosenberg.

Komunikacja w duchu Porozumienia bez Przemocy oparta jest przede wszystkim na założeniu, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne. Skupienie się i dążenie do wzajemnego zrozumienia na poziomie potrzeb sprzyja nawiązaniu relacji z drugą osobą. Pozwala także pozostając w zgodzie z samym sobą, uwzględniając swoją wyjątkowość i indywidualizm lepiej poznać samego siebie i drugą osobę.

KAMPANIE W NASZEJ SZKOLE - 2015

W tym roku nasza szkoła ponownie przystąpiła do kampanii profilaktycznych Zachowaj Trzeźwy Umysłi Postaw na Rodzinę. Są to ogólnopolskie akcje promujące zdrowy styl życia, zachowania prospołeczne i wartość rodziny jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampanie w naszej szkole

 

Ulotki z kampani ZTU

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com