Łachmaniuk Maria

Łachmaniuk Maria - J. polski, z-ca dyrektora

Nauczycielka w PSP nr 1 od 1983 r; z-ca dyrektora od 2002 r.
Nauczyciel dyplomowany.

Przebieg nauki:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Pionkach, L.O. w Pionkach, wyższe studia w Warszawie i Krakowie.

Wykształcenie
Wyższe studia magisterskie na Wydziale Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższe studia zawodowe na Wydziale Humanistycznym - specjalność Filologia polska w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Studia podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie w Oświacie.

Doskonalenie zawodowe:
kursy doskonalące kwalifikacje zawodowe, m.in. Kurs przedmiotowy - metodyczny z języka polskiego, Drama w nauczaniu języka polskiego, Pomiar osiągnięć szkolnych uczniów w zakresie kształcenia ogólnego - język polski, warsztaty teatralne, kurs komputerowy: Technologia Informacyjna w Usprawnianiu zarządzania szkołą. Specjalistyczne kursy w zakresie:

  1. realizacji zajęć rozwijajacych zdolności poznawcze dzieci i młodzieży
  2. realizacji i treningu doskonalenia pamięci, koncentracji myślenia i przetwarzania informacji dla młodzieży i dorosłych
  3. treningu szybkiego czytania dla młodzieży i dorosłych
Joomla Templates by Joomla-Monster.com