Piechurska Krystyna

Piechurska Krystyna - Religia

Nauczycielka od 1985 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 od 1990.

Przebieg nauki:
Szkoła Podstawowa w Jedlni Kościelnej, Technikum Ekonomiczne w Radomiu

Wykształcenie:
Studium Katechetyczne w Radomiu, wyższe studia magisterskie na Wydziale Teologii na KUL w Lublinie oraz studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefama Wyszyńskiego w Warszawie.

Doskonalenie zawodowe:
kursy doskanalące kwalifikacje zawodowe, m.in. kurs komputerowy: INTEL - nauczanie ku przyszłości, metody aktywizujące w katechezie.

Jestem w zespole redakcyjnym katechizmów oraz podręczników metodycznych, jak również autorką niektórych katechez do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com