Basaj Renata

 Basaj Renata - Biblioteka

Urodziłam się w Pionkach. Zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Moje marzenia zaczęły się realizować, gdy w 1988r. rozpoczęłam prace w tutejszej szkole. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na WSP w Krakowie – kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Pracuję w bibliotece szkolnej. Aby biblioteki nie kojarzono tylko z wypożyczaniem książek staram się uatrakcyjnić jej działalność poprzez prowadzenie ciekawych lekcji bibliotecznych, konkursów, akademii szkolnych, loterii a także organizowaniem spotkań z interesującymi  ludźmi.

Kilkakrotnie pełniłam rolę wychowawcy w klasach IV-VI. 

Swoje kwalifikacje potrzebne do pracy w bibliotece oraz pełnienia roli wychowawcy, podwyższałam kończąc wiele kursów, min.:

  • 1999r. kurs doskonalący (60godz.) w zakresie komputeryzacji biblioteki szkolnej z uwzględnieniem  programu MOL,
  • 2002r. kurs (40godz.) „Nauczyciel wspierający rozwój ucznia”,
  • 2002r. kurs (40godz.) „Sieć Internet w realizacji zadań szkoły”,
  • 2003r. kurs (50godz.) w zakresie edukacji europejskiej „Europa – nasz wspólny dom”
  • 2004r. kurs (72godz.) „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.

W 2004r. zostałam nauczycielem dyplomowanym. 

W 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe WSP w Łodzi, kierunek Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com