PROJEKT DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCO-ARTYSTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2011/12

PROJEKT DZIAŁAŃ AKTYWIZUJĄCO-ARTYSTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA

ROK SZKOLNY 2011/12

 

Pomysł i opracowanie: Anna Kostrzewa

Krystyna Piechurska

Realizacja: Zespół Doradców Metodycznych w Pionkach

 

,,WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ JAKO FORMA INSPIRACJI DO AKTYWNOŚCI, INTEGRACJI I ROZWOJU SPOŁECZNEGO’’

 

 

Cele:

 • Rozwijanie osobowości twórczej dzieci i młodzieży

 • Aktywizowanie zespołów klasowych i ich integracja

 • Pobudzanie aktywności własnej i zespołowej

 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i uzależnieniom

 • Symulacja i potęgowanie zachowań twórczych

 • Badanie wpływu wychowania przez sztukę na zmianę zachowań w grupach rówieśniczych

 

Termin realizacji: 15.09.2011-15.06. 2012

Formy realizacji:

 1. Podział uczestników projektu na trzy grupy wiekowe

- klasy ,,0’’ -3

- klasy 4 - 6

- klasy gimnazjalne

 1. Ustalenie zakresu działań

- działania teatralne

Przygotowanie przez każdy zespół klasowy wraz z wychowawcą przedstawienia teatralnego w oparciu o legendy polskie ze wskazaniem legend Z.Gierały. Czas trwania przedstawienia- maksymalnie 20 minut. Bardzo mile widziane będzie uczestnictwo w przedstawieniu rodziców lub innych członków rodziny. Należy zminimalizować dekorację , natomiast przygotować ciekawe stroje i rekwizyty. Oceniana będzie oryginalność i wartość artystyczna przedstawienia.

 

- działania muzyczne

Przygotowanie przez każdy zespół klasowy 2 piosenek , najlepiej polskich / dopuszczalne jest włączenie 1 piosenki obcojęzycznej/.

Piosenkę wykonuje cały zespół klasowy, dopuszczalne jest włączenie w działanie rodziców lub innych członków rodziny. Piosenki należy przygotować z pomocą nauczyciela muzyki / podkład, aranżacja, nagłośnienie/

Oceniana będzie wartość artystyczna wykonania.

 

-działania plastyczne

Przygotowanie przez każdy zespół klasowy obrazu na formacie brystolu w dowolnym kolorze z wyłączeniem białego./ Brystol należy nakleić na coś sztywnego/. Tematyka obrazu powinna być związana z przeżyciami dzieci / np. wycieczka, wspólne zabawy, podróże, marzenia/

Techniki wykonania prac/ do wyboru/:

 • Farba w technice puentylistycznej / drobnymi kropkami/

 • Mozaika wycinana

 • Witraż papierowy

 • Collage

 

Techniki zostały dostosowane specjalne do działań grupowych, żeby każde dziecko miało możliwość tworzenia fragmentu obrazu. Nauczyciele plastyki, ze względu na późniejszy udział w jury, nie mogą uczestniczyć w tworzeniu prac. Wskazane jest natomiast, żeby pełnili rolę konsultantów dla nauczycieli i uczniów.

 

Etapy działań:

 • Działania teatralne

Eliminacje szkolne – kwiecień/ wyłonienie najlepszych zespołów/

Eliminacje miejskie- początek maja

 • Działania muzyczne

Eliminacje szkolne- marzec/ wyłonienie najlepszych zespołów/

Eliminacje miejskie- kwiecień

 • Działania plastyczne

Eliminacje szkolne- początek maja

Eliminacje miejskie-koniec maja

/Szczegółowe terminy zostaną podane w późniejszym czasie przez koordynatorów szkoły./

 

Finał: Ogłoszenie wyników, występ laureatów, rozdanie nagród i wyróżnień, wystawa plastyczna -01.06.2012 – Ogródek Jordanowski.

 

Działania towarzyszące:

 • Działania kronikarskie, prowadzone w klasach przez wyznaczone 2-3 osoby / dopuszczalna pomoc rodziców/

 • Dokumentacja fotograficzna etapów działań, prowadzona w każdej klasie przez 1-2 osoby / dopuszczalna pomoc rodziców/

Dokumentacja zostanie przekazana doradcom metodycznym: Annie Kostrzewie, Krystynie Piechurskiej bądź w sekretariacie PSP nr 1 w Pionkach do końca maja 2012. Dla klasy, która najlepiej udokumentuje działania, będzie przewidziana nagroda.

 

Po zakończeniu działań zostanie przeprowadzona ankieta pod kątem osiągniętych efektów działań.

 

 

Koordynatorem projektu będą doradcy metodyczni MSCDN Wydział w Radomiu z siedziba w Pionkach

Koordynatorami w poszczególnych szkołach będą nauczyciele –doradcy metodyczni:

PSP nr 1 – Anna Kostrzewa, Krystyna Piechurska

PSP nr 5, PSP nr 2 – Agata Dróżdż

Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 – Aleksandra Kapciak, Marzena Murawska

Prace wykonane przez uczniów na poziomie gimnazjum mogą być prowadzone i ocenione również jako projekt edukacyjny.

 

Nagrody na etapie szkolnym zapewnia dyrektor szkoły.

Zwycięzcy etapu miejskiego otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Zachęcamy do uczestnictwa

Projekt pod patronatem Burmistrza Miasta Pionki.

Kopiowanie projektu jest niedozwolone

Joomla Templates by Joomla-Monster.com