Zajęcia warsztatowe - agresja.Teresa Kobylarczyk

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

PROFILAKTYKA AGRESJI

 


Zajęcia nr 1. „Co to jest agresja”

1.      Uczestnicy siedzą w kręgu, prowadzący wita się z grupą i zapoznaje z tematem zajęć.

2.    Każdy uczeń na samoprzylepnej kartce pisze słowo kojarzące mu się ze słowem „agresja”. W środku kręgu znajduje się karton z napisem AGRESJA, wokół którego uczestnicy przyklejają swoje karteczki. Prowadzący głośno odczytuje skojarzenia i inicjuje na ich podstawie rozmowę o rodzajach agresji.
3.    Uczniowie zostają podzieleni na 3-4 osobowe grupy. Każda grupa otrzymuje pocięte, ponumerowane kartki ze zdaniami z arkusza „Co nazywamy agresją?”. Zadaniem członków grupy jest ułożenie kartek pod hasłem „Agresja” lub „Brak agresji”. W sytuacji, gdy opinia grupy jest trudna do ustalenia, kartka może być położona między hasłami. Po rozmieszczeniu kartek, prowadzący odczytuje zdania z arkusza i prosi członków grup o zakwalifikowanie hasła oraz uzasadnienie wyboru. Po ustaleniu stanowisk wszystkich grup następują wspólne ustalenia po dyskusji dotyczącej tematów spornych.
4.    Uczniowie w tych samych grupach ustalają definicję zachowania agresywnego, następnie prezentują swoje definicje i porównują z definicją ze „Słownika psychologicznego”.
5.    Na zakończenie prowadzący pyta uczniów, czy podobały im się zajęcia i czego nowego dowiedzieli się podczas nich.

Zajęcia nr 2. „Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie”

1.      Uczestnicy siedzą w kręgu, prowadzący wita się z nimi i podaje temat spotkania.
2.    Uczniowie zostają podzieleni na 6 grup. Każda grupa otrzymuje opis jednej sytuacji, którą ma przeanalizować. Następnie członkowie grupy uzupełniają zdania zamieszczone pod opisem sytuacji i prezentują je na forum klasy. Prowadzący stara się naprowadzić uczniów na odkrycie następujących mechanizmów zachowań agresywnych:
       - pragnienie zdobycia atrakcyjnych dóbr
       - zachowanie związane z przynależnością do określonej grupy
       - frustracja, niezaspokojenie potrzeb
       - niska samoocena
       - roszczenie sobie prawa do agresji w związku z opieką nad innymi osobami
       - zyskanie poczucia siły
3.    W tych samych grupach uczniowie przygotowują scenkę przedstawiającą prezentowaną wcześniej sytuację, jednak z takim zakończeniem, w którym nie dochodzi do zachowania agresywnego. Grupy prezentują swoje scenki. Jeśli wystarczy czasu mogą odegrać więcej niż jedną scenkę.
4.    Uczniowie siedząc w kręgu kończą kolejno zdanie „Ludzie zachowują się agresywnie, ponieważ...” i „Aby nie zachowywać się agresywnie, mogę...”, co stanowi podsumowanie spotkania.

Zajęcia nr 3 „Jak powstaje agresja i jak można ją kontrolować”?

1.      Prowadzący wita się z grupą, przedstawia temat spotkania. Dzieci siedzą w kręgu.
2.     Uczniowie zostają podzieleni na 3-4 osobowe grupy. Prowadzący wiesza w widocznym miejscu kolejne fragmenty „Opowiadania o Damianie” i je odczytuje. Po każdym fragmencie grupy odpowiadają na następujące pytania: „Co przeżywa Damian?”, „W jaki sposób zmieniły się jego odczucia i dlaczego?”.
3.     Uczniowie prezentują na forum klasy swoje odpowiedzi. Po omówieniu całego opowiadania prowadzący pyta, dlaczego chłopiec zareagował agresją, starając się naprowadzić uczniów na wyodrębnienie następujących etapów powstawania takiego zachowania: pojawienie się celu, pobudzenie emocjonalne zwiększające chęć osiągnięcia celu, przeszkoda w osiągnięciu celu, złość.
4.     Metodą „Burzy mózgów” prowadzący tworzy listę sposobów kontrolowania własnej agresji. Następnie uczniowie wybierają trzy sposoby, które są według nich najbardziej skuteczne.
5.     Na zakończenie prowadzący prosi o podzielenie się własnymi doświadczeniami uczniów, którym udało się ostatnio zapanować nad agresją. Pyta, jak się wtedy czuli i co dało im takie zachowanie.


Zajęcia nr 4. „Zachowania agresywne w szkole”


1.      Rozpoczęcie, jak na poprzednich zajęciach.
2.    Prowadzący prosi o odpowiedź na pytanie: „Gdzie i w jakich sytuacjach uczniowie najczęściej spotykają się z agresją?”. Rundka – każdy uczeń podaje przykład.
3.    Uczniowie zostają podzieleni na 3-4 osobowe grupy, które na kartkach zapisują formy agresji najczęściej występujące w szkole.
4.    Grupy prezentują swoje wypowiedzi na forum klasy. Po wysłuchaniu wszystkich prowadzący zapisuje na arkuszu papieru wypowiedzi, które najczęściej się powtarzają.
5.    Prowadzący metodą „Burzy mózgów” tworzy listę przyczyn zachowań agresywnych, wyłonionych wcześniej. Następnie uczniowie wybierają przyczyny, które są według nich najważniejsze.
6.    Na zakończenie zajęć uczniowie w kręgu kończą opowiadanie, które prowadzący zaczyna od słów: „Dziewczynka siedziała przed szkołą i płakała...” Każdy uczeń dopowiada po jednym zdaniu.


Zajęcia nr 5. „Jak radzić sobie z przemocą?”

1.      Prowadzący wita się z grupą, zapoznaje ją z tematem spotkania. Przypomina krótko treść ostatnich zajęć. Uczniowie siedzą w kręgu.
2.    Prowadzący rozdaje dzieciom karteczki zawierające zdania niedokończone: „gdy ktoś mnie popycha czuję...”, „gdy ktoś wyrywa mi zeszyt czuję...”, „gdy ktoś wyśmiewa się ze mnie czuję...”, „gdy widzę, jak ktoś bije innych czuję...”, „gdy ktoś kopie mój plecak czuję...”. Uczniowie po kolei uzupełniają zdania.

3.    Prowadzący odczytuje opis następującej sytuacji: „Robert jest bardzo dobrym uczniem i fajnym kolegą. Lubią go prawie wszyscy. Jednak jest w klasie dwóch uczniów, których to denerwuje i nie lubią Roberta. Postanowili zadrwić sobie z niego. Zaczaili się w szkolnej ubikacji i usiłowali zmusić go do zapalenia papierosa, grożąc pobiciem”. Uczniowie odpowiadają na pytania do analizy sytuacji:
       - Jakie uczucia przeżywał Robert, a jakie chłopcy?
       - Jakie były powody postępowania chłopców?
       - Jakie mogą być skutki tej sytuacji dla Roberta, a jakie dla chłopców?
       - Jak Robert mógłby się obronić?
       - Jak Robert mógłby uniknąć tej sytuacji?
4.    Grupki chętnych uczniów odgrywają przedstawioną scenkę, opracowując różne zakończenia. Pozostali uczniowie wybierają rozwiązanie, które jest według nich najbardziej korzystne dla wszystkich uczestników tej sytuacji.
5.    Prowadzący prosi o odpowiedź na pytanie, jak można pomóc osobie, która jest ofiarą przemocy ze strony innych; co mogą w takich sytuacjach zrobić jej koleżanki i koledzy.
6.    Na zakończenie prowadzący informuje dzieci, do kogo mogą zwrócić się o pomoc, będąc ofiarą przemocy.


Zajęcia nr 6 „Jak radzić sobie z przemocą w naszej klasie?”

1.    Rozpoczęcie zajęć jak poprzednio.
2.    Prowadzący rozdaje uczniom karteczki, na których mają napisać TAK, jeśli były obiektem zachowań agresywnych w klasie, bądź NIE, jeśli nigdy im się to nie przydarzyło. Następnie prowadzący zbiera karteczki, liczy głosy i prezentuje dzieciom wyniki.
3.    Uczniowie dzielą się na 3-4 osobowe grupy i wypisują najczęstsze zachowania agresywne występujące w klasie. Po skończeniu pisania grupy głośno prezentują swoje przykłady.
4.    Prowadzący prosi, aby w tych samych grupach dzieci opracowały klasowe zasady związane z niestosowaniem przemocy.
5.    Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy, następnie wybierają najlepsze rozwiązania i tworzą klasowy kodeks zasad postępowania, który zostaje zapisany na dużym arkuszu papieru.
6.    Na zakończenie zajęć prowadzący proponuje, żeby uczniowie, którzy chcą przestrzegać kodeksu podpisali się pod nim.


ANEKSY

Arkusz „Co to jest agresja?” (do zajęć nr 1)
1. Janek zbił siostrę, bo przeszkadzała oglądać film.
2. Zosia powtórzyła plotki o Hani trzem koleżankom.
3. Janek napisał na murze „Jasiek jest głupi”.
4. Martyna zabiła mrówkę idąca po ścieżce.
5. Mariusz rzucał kamieniami w błoto.
6. Babcia zabiła kurę i ugotowała z niej rosół.
7. Monika na treningu dżudo rzuciła Roberta na matę.
8. Wojtek złamał swoją rakietę tenisową po przegranej z Jurkiem.
9. Asia ze złością waliła ręką w poduszkę, gdy mama nie pozwoliła jej iść na dyskotekę.
10. Kuba niechcący popchnął kolegę, z którym ścigał się na rolkach.
11. Wilk zagryzł owcę pasącą się na hali.
12. Ilona zabrała Kasi list od przyjaciółki i podarła go.
13. 
Pielęgniarka zrobiła zastrzyk dziecku, które krzyczało i wyrywało się.
14. Mama zabiła komara, który siedział jej na ręce.
15. Basia wyjęła z plecaka Joli jej pamiętnik i czytając głośno się śmiała.
16. Andrzej powiedział do brata „Ty idioto”.
17. Michał zaniósł chorego psa do lekarza, aby ten go uśpił.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com