Akty prawne

W zakładce prezentujemy akty prawne dotyczące oświaty.

Treść aktów pobrana jest z następujących źródeł:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 11 maj 2017 209
Podstawa programowa 2017 - rozporządzenie 02 marzec 2017 350
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 20 maj 2016 346
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 23 luty 2016 283
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 29 styczeń 2016 259
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie. 11 styczeń 2016 432
Przetwarzanie danych osobowych 23 wrzesień 2015 345
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 27 sierpień 2015 345
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 06 sierpień 2015 328
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 10 czerwiec 2015 306
Joomla Templates by Joomla-Monster.com