Akty prawne

W zakładce prezentujemy akty prawne dotyczące oświaty.

Treść aktów pobrana jest z następujących źródeł:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 14 czerwiec 2018 233
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 11 maj 2017 344
Podstawa programowa 2017 - rozporządzenie 02 marzec 2017 481
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 20 maj 2016 458
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 23 luty 2016 395
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 29 styczeń 2016 385
Obowiązek szkolny dla siedmiolatków – co się zmienia w ustawie. 11 styczeń 2016 591
Przetwarzanie danych osobowych 23 wrzesień 2015 461
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 27 sierpień 2015 474
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 06 sierpień 2015 457
Joomla Templates by Joomla-Monster.com