Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w szkołach podstawowych w wymiarze do 6 dni)
Informuję, że dzień 02.11 (piątek) będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że w tym dniu będą zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej, dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

O potrzebie ewentualnej opieki świetlicowej dla dzieci proszę poinformować wychowawców klas.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com