Wyniki klasyfikacji

 

WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KLASY I - III

Klasa

Ilo?? uczniów Promowanych NIEKLASYFIKO-
WANYCH
NIEPRO-MOWANYCH

Ia

28

28

-

-

Ib

28

27

-

1

IIa

27

27

-

-

IIb

24

24

-

-

IIc

27

27

-

-

IIIa

29

29

-

-

IIIb

28

28

-

-

RAZEM

191

191

-

1

KLASY I V- VI

Kl.

Ilo??
ucz.

Klasyfiko-
wanych

Nieklasyfiko-
wanych

Bez
ocen
ndst.

Z 1 ocen?
ndst.

Z 2 i
wi?cej
oc.ndst.

niepromo-
wani

egzamin
popra-
wkowy

?wiad.
z wyró?.

?rednia
klasy

Nagroda

IVa

25

25

-

25

-

-

-

-

14

4,62

8

IVb

23

23

-

23

-

-

-

-

11

4,53

10

IVc

25

25

-

25

-

-

-

-

18

4,87

11

Va

25

25

-

25

-

-

-

-

12

4,48

3

Vb

24

24

-

24

-

-

-

-

10

4,40

1

Vc

25

25

-

25

-

-

-

-

10

4,34

5

VIa

26

26

-

26

-

-

-

-

9

4,49

7

VIb

22

22

-

22

-

-

-

-

4

4,11

3

VIc

28

28

-

28

-

-

-

-

22

4,99

17

Raz.

223

223

-

223

-

-

-

-

110

4,54

65 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Klasa

Ilo??
ucz.

Wzorowe

Bardzo
Dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpo-
wiednie

Naganne

IVa

25

10

14

1

-

-

-

IVb

23

12

8

3

-

-

-

IVc

25

14

8

1

2

-

-

Va

25

4

12

4

3

2

-

Vb

24

5

13

2

3

1

-

Vc

25

8

7

5

5

-

-

VIa

26

10

11

4

-

1

-

VIb

22

6

9

2

3

2

-

VIc

28

17

9

1

-

1

-

Razem

223

86

91

23

16

7

-

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com