Wyniki klasyfikacji uczniów po I semetrze

 

Przedstawiamy wyniki klasyfikacji uczniów naszej szkoły po I semestrze roku szkolnego 2010/2011 oraz porównanie wyników na przestrzeni kilku lat.

Wyniki klasyfikacji uczniów
Klas I – III z PSP Nr 1 w Pionkach za I semestr 
w roku szkolnym 2010/2011

Klasa

Ilość uczniów

Promowanych

NIEKLASYFIKO-

WANYCH

NIEPRO-MOWANYCH

Ia

28

28

-

-

Ib

27

27

-

-

IIa

26

26

-

-

IIb

24

24

-

-

IIc

27

27

-

-

IIIa

29

29

-

-

IIIb

28

28

-

-

RAZEM

189

189

-

-

WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW PSP NR1 W PIONKACH
KLAS IV – VI
ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

Klasa

Ilość ucz.

Klasyfiko-wanych

Nieklasyfi - kowanych

Bez ocen ndst.

Z 1 oceną ndst.

Z 2 i więcej ocenami ndst.

Średnia klasy

IV a

25

25

-

25

-

-

4,64

IV b

23

23

-

23

-

-

4,53

IV c

25

25

-

24

-

1

4,85

V a

24

24

-

24

-

-

4,36

V b

25

25

-

25

-

-

4,26

V c

24

24

-

24

-

-

4,28

VI a

26

26

-

26

-

-

4,20

VI b

22

22

-

19

3

-

3,84

VI c

28

28

-

28

-

-

4,60

Razem

222

222

-

218

3

1

4,40

WYNIKI ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. IV - VI
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W PIONKACH
ZA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Klasa

Ilość

ucz.

Wzorowe

Bardzo

Dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpo-

wiednie

Naganne

IVa

25

3

20

2

-

-

-

IVb

23

12

7

4

-

-

-

IVc

25

14

9

1

1

-

-

Va

24

5

8

5

6

-

-

Vb

25

10

8

3

3

1

-

Vc

24

7

10

6

1

-

-

VIa

26

4

10

8

3

1

-

VIb

22

5

10

3

-

4

-

VIc

28

15

11

-

2

-

-

Razem

222

75

93

32

16

6

-

ŚREDNIA OCEN ZA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIONKACH

 

KLASA

JĘZYK POLSKI

HIS.

JĘZYK ANG

MATEM.

PRZYR.

MUZYKA

PLAST.

TECHNIKA

INFORM.

WYCH. FIZ.

RELIG.

ŚRED.

KLASY

IV a

4,04

4,56

3,96

3,88

4,41

5,2

5,8

4,32

-

5,08

5,16

4,64

IV b

3,87

4,43

4,30

4,0

4,09

5,3

5,26

4,26

-

4,74

5,04

4,53

IV c

4,64

4,56

4,28

4,60

4,76

5,44

5,8

4,56

-

5,04

4,84

4,85

V a

3,71

4,29

3,92

3,70

3,67

5,29

5,25

-

4,79

4,48

4,5

4,36

V b

3,80

3,72

3,72

3,68

3,68

5,08

5,48

-

4,12

5,2

4,0

4,26

V c

3,96

4,38

3,75

3,63

4,17

4,17

5,04

-

4,46

4,71

4,38

4,28

VI a

4,35

3,73

3,77

3,58

3,92

-

4,96

-

4,46

4,58

4,38

4,20

VI b

3,54

3,45

2,95

2,95

3,73

-

5,10

-

4,32

4,41

4,18

3,84

VI c

4,18

4,20

4,61

4,29

4,46

-

5,28

-

4,64

4,90

4,89

4,60

Razem

4,01

4,15

3,92

3,80

4,10

5,08

5,33

4,38

4,46

4,79

4,60

4,4

ŚREDNIA OCEN UCZNIÓW PSP NR 1 W PIONKACH
KLASY IV-VI PO I SEMESTRZE
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

ROK SZKOLNY

JĘZYK POLSKI

HIS.

JĘZYK ANG.

MATEM.

PRZYR.

MUZYKA

PLAST.

TECHNIKA

INFORM.

WYCH. FIZ.

RELIG.

ŚRED.

SZKOŁY

2003/2004

3,70

3,70

3,52

3,75

3,82

4,61

5,06

4,33

4,40

4,38

-

4,10

2004/2005

3,68

3,62

3,41

3,57

3,83

4,48

5,01

4,14

4,23

4,31

-

4,02

2005/2006

3,66

3,48

3,42

3,67

3,86

4,37

5,15

4,14

3,84

4,38

-

3,99

2006/2007

3,76

3,64

3,61

3,55

3,89

4,38

5,56

4,47

4,01

4,36

-

4,10

2007/2008

3,89

3,87

3,52

3,81

3,99

4,60

5,41

4,08

4,24

4,64

4,44

4,24

2008/2009

3,77

3,87

3,63

3,78

3,99

4,33

5,26

4,27

4,11

4,59

4,36

4,17

2009/2010

3,76

3,99

3,88

3,83

4,02

4,54

5,23

4,42

4,36

4,73

4,23

4,26

2010/2011

4,01

4,15

3,92

3,80

4,10

5,08

5,33

4,38

4,46

4,79

4,60

4,4

ŚREDNIA OCEN UCZNIÓW PSP NR 1 W PIONKACH Z ZACHOWANIA 
KLASY IV-VI ZA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

 

 

ROK SZKOLNY

LICZBA UCZNIÓW

WZOROWE

BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE

NIEODPOW.

NAGAN.

2004/2005

302

81 (27%)

107 (35%)

90 (30%)

18 (6%)

6 (2%)

-

2005/2006

290

62 (21%)

121(42%)

65 (22%)

35 (12%)

7 (2%)

-

2006/2007

292

85 (29%)

116 (40%)

63 (22%)

18 (6%)

9 (3%)

1 (0,3%)

2007/2008

293

90 (31%)

104 (35%)

73(23%)

18 (6%)

8 (3%)

-

2008/2009

272

75 (27%)

116 (43%)

54 (20%)

19 (7%)

8 (3%)

-

2009/2010

238

68 (28%)

109 (46%)

35 (15%)

12 (5%)

14 (6%)

-

2010/2011

222

75 (34%)

93 (42%)

32 (14%)

16 (7%)

6 (3%)

-

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com