OGŁOSZENIE!

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w szkołach podstawowych w wymiarze do 6 dni)

Informuję, że dzień 12.11 (piątek) będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –wychowawczych.

Jednocześnie informuję, że w tym dniu będą zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej, dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Oddziały „0”pracują w/g swojego harmonogramu.

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com