Ogłoszenie

 

Firma lingua w ramach funduszy unijnych organizuje w szkołach nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego . Szkolenie dla 1 grupy z każdej szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 1 grupy w roku szkolnym 2011/2012. Łącznie 2 grupy w ciągu 2 lat z każdej szkoły. Każda grupa składa się z 10 uczniów z jednego poziomu (np. uczniów kl. IV ), gdzie 6 osób to dziewczęta, a 4 osoby to chłopcy. Grupę tworzą osoby, które wybrały jeden i ten sam język: albo angielski albo niemiecki.

 

Wszystkie osoby przyjęte na kurs będą musiały spełnić jeden z poniższych wymogów:
- nie uczęszcza w szkole na zajęcia z języka, który wybrał na kursie (tylko angielski lub niemiecki do wyboru) 
- nie uczył się wybranego na kursie języka w którejkolwiek klasie (od kl.I) 
- nie uczęszcza na żadne zajęcia dodatkowe (w tym korepetycje) z wybranego na kursie języka 
- pochodzi z rodziny o niskich dochodach (średni dochód poniżej minimum socjalnego 
- otrzymał ocenę: niedostateczny, dopuszczający lub dostateczny z języka obcego w zeszłym roku szkolnym i ten sam język wybrał na kursie

Dotyczy klas I – VI
Zapisy na zajęcia w sekretariacie szkoły do 16 września 2010r.
Obowiązuje kolejność zgłoszenia

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com