FUTUREKIDS Inc

Szkoła FUTUREKIDS stwarza możliwości:

  • zwiększenia zainteresowania dziecka różnymi dziedzinami wiedzy (historia, przyroda, geografia, przedsiębiorczość itp.)
  • twórczego i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dziecka
  • weryfikowania nabytej wiedzy Informatycznej przez egzaminy i Certyfikat Uniwersytetu CAMBRIDGE.

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na stronę www.futurekids.radom.pl.

Szko?a FUTUREKIDS stwarza mo?liwo?ci:

  •  zwi?kszenia zainteresowania dziecka ró?nymi dziedzinami wiedzy (historia, przyroda, geografia, przedsi?biorczo?? itp.)
  • twórczego i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dziecka
  • weryfikowania nabytej wiedzy Informatycznej przez egzaminy i Certyfikat Uniwersytetu CAMBRIDGE.

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy na stron? www.futurekids.radom.pl.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com