KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA PIONKI

w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021

w przedszkolach, szkołach podstawowych i Szkole Muzycznej I stopnia,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki

 

 


Szanowni Rodzice,


Rok szkolny 2020/2021 w pionkowskich placówkach oświatowych, w związku
z sytuacją pandemii w kraju, został przygotowany z należytą starannością, biorąc przede wszystkim pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, uczniów oraz nauczycieli
i pracowników oświaty.

Każda z placówek została zaopatrzona przez organ prowadzący w płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji rąk, dozowniki na płyny do dezynfekcji, przyłbice ochronne, maseczki ochronne, termometry bezdotykowe, kombinezony ochronne, mające na celu zapewnienie higienicznych warunków nauki, zabawy i pracy.

W placówkach zostały opracowane procedury i zasady postępowania na wypadek wystąpienia zachorowania na COVID-19 (dziecka bądź pracownika). Personel zapoznano
z zasadami postępowania na wypadek zakażenia, a dzieci i uczniowie będą systematycznie informowani o higienicznych zasadach przebywania w przedszkolu, szkole. Opracowane zostały też wytyczne dotyczące pracy szkół i przedszkoli, zarówno dla formy tradycyjnej,
mieszanej, jak i zdalnej.

 

Warunki prowadzenia zajęć, czy to opiekuńczych, czy dydaktyczno – wychowawczych w poszczególnych szkołach i przedszkolach są różne, co wynika z wielkości placówek, liczebności, możliwości technicznych budynków. Dlatego każdy dyrektor, w porozumieniu
z organem prowadzącym, podjął indywidualną decyzję o sposobie funkcjonowania placówki: przychodzenia do szkoły/przedszkola, odbywania się zajęć lekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, zajęć wychowania fizycznego, sposobu wydawania posiłków. Wymaga to od wszystkich pracy i samodyscypliny.

Proszę bardzo Rodziców, aby w trosce o bezpieczeństwo, nie posyłali dzieci z objawami chorobowymi do placówek (dopuszczalna temperatura do 37,2ºC). We wszystkich placówkach w sposób losowy prowadzone będą pomiary temperatury ciała. Sale lekcyjne, sale gimnastyczne, toalety, korytarze będą systematycznie wietrzone i dezynfekowane, zgodnie
z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Ograniczone zostaje wchodzenie na teren szkoły i przedszkola, zarówno rodziców, jak i osób postronnych, w celu załatwiania spraw. Jeśli jest to możliwe, starajmy się większość spraw załatwiać telefonicznie, poprzez dziennik elektroniczny, bądź e-mailowo. Każda osoba wchodząca na teren placówki ma obowiązkowo być zaopatrzona w maseczkę ochronną i rękawiczki lub zdezynfekować ręce płynem
do dezynfekcji rąk. Ma również obowiązek wpisać się na listę osób wchodzących do placówki.

Apeluję o zrozumienie wyjątkowej sytuacji i wysoką troskę o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszej części społeczności i pracowników oświaty w mieście Pionki.W podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji nie pozostawię dyrektorów bez wsparcia. Pamiętajmy, że od nas wszystkich zależy bezpieczeństwo dzieci.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

źródło: pionki.pl

Joomla Templates by Joomla-Monster.com