Dni wolne 27.04-6.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (w szkołach podstawowych w wymiarze do 8 dni)

Informujemy, że dni:

30.04.2018r. poniedziałek,

02.05.2018r. środa

 04.05.2018r. piątek

 są w naszej szkole dniami wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

W tych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com