Plan lekcji 2017/2018

2a – PG2

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1

08:00 - 08:45

Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
Historia
 - Cybulska Anna  s. G2
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
Matematyka
 - Kustra Jacek  s. G23
Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna  s. G25
2

08:55 - 09:40

Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
Matematyka
 - Kustra Jacek  s. G23
Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
3

09:50 - 10:35

Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Biologia
 - Jurek Lidia  s. G12
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
4

10:45 - 11:30

Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Historia
 - Cybulska Anna  s. G2
Geografia
 - Wiensztal Irmina  s. G28
5

11:45 - 12:30

Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna  s. G25
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
Matematyka
 - Kustra Jacek  s. G23
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
Informatyka
 - Łobodziec Karol  s. G15
6

12:40 - 13:25

Matematyka
 - Kustra Jacek  s. G23
Wiedza o społeczeństwie
 - Stępień Maria  s. G11
Zajęcia artystyczne
 - Osińska Sylwia  s. G17
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
7

13:35 - 14:20

    Zajęcia techniczne
 - Jurkowski Jacek  s. G22
Godzina wychowawcza
 - Stępień Maria  s. G11
 

 

2b – PG2

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1

08:00 - 08:45

Język niemiecki
- 2b gr.1, Pastuszka Justyna   s. G25
Język angielski
- 2b gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Język niemiecki
- 2b gr.2, Pastuszka Justyna   s. G25
Informatyka
- GIM 2b inf gr1, Łobodziec Karol   s. G15
Zajęcia artystyczne
 - Osińska Sylwia  s. G17
Język niemiecki
- 2b gr.2, Pastuszka Justyna   s. G25
Język angielski
- 2b gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
2

08:55 - 09:40

Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Karwatowicz Anna) s. G24
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G11
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G11
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
 
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
Język angielski
- 2b gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
 
Język angielski
- 2b gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
3

09:50 - 10:35

Język angielski
- 2b gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
 
Informatyka
- GIM 2b inf gr2, Łobodziec Karol   s. G15
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Karwatowicz Anna) s. G24
Język niemiecki
- 2b gr.1, Pastuszka Justyna   s. G25
 
Język angielski
- 2b gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
 
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Karwatowicz Anna) s. G24
4

10:45 - 11:30

Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G11
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
 
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Historia
 - Cybulska Anna (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G2
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Historia
 - Cybulska Anna (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G2
5

11:45 - 12:30

Wiedza o społeczeństwie
 - Stępień Maria (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G11
Wychowanie fizyczne
- 2ab dz, Siek Wiktor   s. G6
 
Wychowanie fizyczne
- 2ab ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Karwatowicz Anna) s. G24
Biologia
 - Jurek Lidia (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G12
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G11
6

12:40 - 13:25

Fizyka
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G21
Geografia
 - Wiensztal Irmina  s. G28
Zajęcia techniczne
 - Jurkowski Jacek  s. G22
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G11
Fizyka
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Karwatowicz Anna) s. G21
7

13:35 - 14:20

Wychowanie do życia w rodzinie
 - Bzikot Dorota  s. G3
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
  Godzina wychowawcza
 - Osińska Sylwia
 

 

3a – PG2

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1

08:00 - 08:45

  Chemia
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Jurek Lidia) s. G21
Język niemiecki
- 3a gr.2, Pastuszka Justyna   s. G25
Język angielski
- 3a gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
Wychowanie fizyczne
- 3a chł, Sapór Tomasz   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 3a chł, Sapór Tomasz   s. G1c
2

08:55 - 09:40

Język niemiecki
- 3a gr.2, Pastuszka Justyna   s. G25
Język angielski
- 3a gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G24
Język angielski
- 3a gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Język niemiecki
- 3a gr.1, Pastuszka Justyna   s. G25
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Wychowanie fizyczne
- 3a chł, Sapór Tomasz   s. G1c
3

09:50 - 10:35

Język niemiecki
- 3a gr.1, Pastuszka Justyna   s. G25
Język angielski
- 3a gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G11
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G11
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G11
Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G11
4

10:45 - 11:30

Zajęcia techniczne
 - Jurkowski Jacek (wspomagający: Wiensztal Irmina) s. G22
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G24
Fizyka
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Wiensztal Irmina) s. G21
Język angielski
- 3a gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Język angielski
- 3a gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
5

11:45 - 12:30

Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G24
Historia
 - Cybulska Anna (wspomagający: Wiensztal Irmina) s. G2
Wiedza o społeczeństwie
 - Stępień Maria (wspomagający: Jurek Lidia) s. G11
Historia
 - Cybulska Anna (wspomagający: Wiensztal Irmina) s. G2
Fizyka
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Wiensztal Irmina) s. G21
6

12:40 - 13:25

Język polski
 - Stępień Maria (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G11
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Biologia
 - Jurek Lidia  s. G12
Geografia
 - Wiensztal Irmina  s. G28
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra (wspomagający: Wiensztal Irmina, Jurek Lidia) s. G24
7

13:35 - 14:20

Wychowanie fizyczne
- 3a chł, Sapór Tomasz   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Zajęcia artystyczne
 - Karwatowicz Anna  s. G11
Godzina wychowawcza
 - Jurek Lidia  s. G12
Edukacja dla bezpieczeństwa
 - Cieciura Jarosław  s. G3
8

14:30 - 15:15

Wychowanie do życia w rodzinie
 - Bzikot Dorota  s. G3
       

 

3b -  PG2

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1

08:00 - 08:45

Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Zajęcia artystyczne
 - Karwatowicz Anna  s. G17
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Język angielski
- 3b gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
 
Język angielski
- 3b gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
2

08:55 - 09:40

Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Język niemiecki
- 3b gr.1, Pastuszka Justyna   s. G25
 
Język angielski
- 3b gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Język niemiecki
- 3b gr.2, Pastuszka Justyna   s. G25
 
Język angielski
- 3b gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
3

09:50 - 10:35

Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
Język niemiecki
- 3b gr.2, Pastuszka Justyna   s. G25
 
Język angielski
- 3b gr.1, Krasoń Aldona   s. G29
Zajęcia techniczne
 - Jurkowski Jacek  s. G22
Język niemiecki
- 3b gr.1, Pastuszka Justyna   s. G25
 
Język angielski
- 3b gr.2, Rokosz-Buko Anna   s. G27
Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
4

10:45 - 11:30

Historia
 - Cybulska Anna  s. G2
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
 
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
 
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
Język polski
 - Stępień Maria  s. G11
5

11:45 - 12:30

Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
 
Wiedza o społeczeństwie
 - Stępień Maria  s. G11
Historia
 - Cybulska Anna  s. G2
Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Geografia
 - Wiensztal Irmina  s. G28
6

12:40 - 13:25

Biologia
 - Jurek Lidia  s. G12
 
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
 
Wychowanie fizyczne
- 3b chł, Sapór Tomasz   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 3b chł, Sapór Tomasz   s. G1c
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Edukacja dla bezpieczeństwa
 - Cieciura Jarosław  s. G3
7

13:35 - 14:20

Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 3ab dz, Jurkowski Jacek   s. G6
 
Wychowanie fizyczne
- 3b chł, Sapór Tomasz   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 3b chł, Sapór Tomasz   s. G1c
 
Godzina wychowawcza
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
 
8

14:30 - 15:15

  Wychowanie do życia w rodzinie
 - Bzikot Dorota
     

 

7c

Nr Godziny Poniedziałek
2017-10-09
Wtorek
2017-10-10
Środa
2017-10-11
Nr Czwartek
2017-10-12
Piątek
2017-10-13
Nr
1

08:00 - 08:45

Język angielski
 - Krasoń Aldona  s. G29
Muzyka
 - Osińska Sylwia  s. G17
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
1 Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
rewalidacja
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. G21
Geografia
 - Wawer Jolanta  s. G28
1
2

08:55 - 09:40

Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Biologia
 - Jurek Lidia  s. G12
Język angielski
 - Krasoń Aldona  s. G29
2 Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
2
  09:40 - 09:50  
3

09:50 - 10:35

Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
3 Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Język angielski
 - Krasoń Aldona  s. G29
3
4

10:45 - 11:30

Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
4 Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna  s. G25
Historia
 - Gałkowski Bartłomiej  s. G3
4
5

11:45 - 12:30

Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna  s. G25
Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
5 Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
5
6

12:40 - 13:25

Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
6 Biologia
 - Jurek Lidia  s. G12
Informatyka
 - Łobodziec Karol  s. G15
6
7

13:35 - 14:20

Plastyka
 - Karwatowicz Anna  s. G11
Historia
 - Gałkowski Bartłomiej  s. G3
Geografia
 - Wawer Jolanta  s. G28
7 Godzina wychowawcza
 - Kuśmirek Anna  s. G21
  7
8

14:30 - 15:15

rewalidacja
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. G23
rewalidacja
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. G21
  8     8
9

15:25 - 16:10

  rewalidacja
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. G21
  9     9

 

7b

Nr Godziny Poniedziałek
2017-10-09
Wtorek
2017-10-10
Środa
2017-10-11
Czwartek
2017-10-12
Piątek
2017-10-13
1

08:00 - 08:45

Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Informatyka
 - Łobodziec Karol  s. G15
Plastyka
 - Karwatowicz Anna  s. G11
2

08:55 - 09:40

Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
Fizyka
 - Kuśmirek Anna  s. G21
3

09:50 - 10:35

Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G3
Język polski
 - Cybulska Anna  s. G2
4

10:45 - 11:30

Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna  s. G25
Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Wychowanie fizyczne
- 7b dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
Matematyka
 - Kapciak Aleksandra  s. G24
5

11:45 - 12:30

Wychowanie fizyczne
- 7b dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G3
Wychowanie fizyczne
- 7b dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna  s. G25
Historia
 - Gałkowski Bartłomiej  s. G3
6

12:40 - 13:25

Wychowanie fizyczne
- 7b dz, Jurkowski Jacek   s. G6
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Historia
 - Gałkowski Bartłomiej  s. G3
Biologia
 - Ćwiklak Joanna  s. G11
Chemia
 - Kuśmirek Anna  s. G21
Geografia
 - Wiensztal Irmina  s. G28
7

13:35 - 14:20

Geografia
 - Wiensztal Irmina  s. G28
Wychowanie do życia w rodzinie
 - Bzikot Dorota  s. G11
Muzyka
 - Osińska Sylwia  s. G17
Godzina wychowawcza
 - Wiensztal Irmina  s. G28
Biologia
 - Ćwiklak Joanna  s. G12

  

7a

Nr Godziny Poniedziałek
2017-10-09
Wtorek
2017-10-10
Środa
2017-10-11
Czwartek
2017-10-12
Piątek
2017-10-13
1

08:00 - 08:45

Matematyka
 - Wiśniewska Aneta (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G23
Biologia
 - Jurek Lidia (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G12
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G27
Język polski
 - Cybulska Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G2
Język polski
 - Cybulska Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G2
2

08:55 - 09:40

Język polski
 - Cybulska Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G2
Chemia
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G21
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G3
Informatyka
 - Łobodziec Karol  s. G15
Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G25
3

09:50 - 10:35

Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. G4
Język polski
 - Cybulska Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G2
Język polski
 - Cybulska Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G2
Chemia
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G21
Historia
 - Gałkowski Bartłomiej (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G3
4

10:45 - 11:30

Fizyka
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G21
Język niemiecki
 - Pastuszka Justyna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G25
Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G23
Fizyka
 - Kuśmirek Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G21
5

11:45 - 12:30

Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Historia
 - Gałkowski Bartłomiej (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G3
Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G27
Język angielski
 - Rokosz-Buko Anna (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G27
6

12:40 - 13:25

Wychowanie fizyczne
- 7ac dz, Siek Wiktor   s. G1c
Wychowanie fizyczne
- 7abc ch, Sapór Tomasz   s. G1c
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G23
Plastyka
 - Karwatowicz Anna  s. G3
Muzyka
 - Osińska Sylwia  s. G17
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G23
7

13:35 - 14:20

Biologia
 - Jurek Lidia (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G12
Geografia
 - Wiensztal Irmina (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G28
  Godzina wychowawcza
 - Rokosz-Buko Anna  s. G27
Geografia
 - Wiensztal Irmina (wspomagający: Tratkiewicz Anna) s. G26

  

6c

Nr

Godziny

Poniedziałek
 

Wtorek
 

Środa
 

Czwartek
 

Piątek
 

1 08:00 
- 08:45
Język angielski
- 6c ch, Drab Magdalena 
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Język angielski
- 6c ch, Drab Magdalena 
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
Zajęcia komputerowe
- PSP1 6c zaj.komp. dz, Łobodziec Karol   s. 70
2 08:55 
- 09:40
Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
Język angielski
- 6c dz, Drab Magdalena 
Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
Język angielski
- 6c dz, Drab Magdalena 
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Andrzej
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Język angielski
- 6c dz, Drab Magdalena 
Zajęcia komputerowe
- PSP1 6c zaj.komp. chł, Łobodziec Karol   s. 69
3 09:50 
- 10:35
Język polski
 - Łachmaniuk Maria
Przyroda
 - Wawer Jolanta
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Język polski
 - Łachmaniuk Maria
Język polski
 - Łachmaniuk Maria
4 10:45 
- 11:30
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Andrzej
Godzina wychowawcza
 - Wawer Jolanta
Język polski
 - Łachmaniuk Maria
Język polski
 - Łachmaniuk Maria
Matematyka
 - Mazur Jolanta
5 11:45
 - 12:30
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Język polski
 - Łachmaniuk Maria
Przyroda
 - Wawer Jolanta
Przyroda
 - Wawer Jolanta
Muzyka
 - Kostrzewa Anna
6 12:40
 - 13:25
Religia
 - Iwańska Małgorzata
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 6c ch, Drab Magdalena 
  Plastyka
 - Kostrzewa Anna
Religia
 - Iwańska Małgorzata
7 13:35
 - 14:20
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
    Zajęcia techniczne
 - Łobodziec Karol  s. 70
Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
8 14:30 
- 15:15
      Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
 

 

6b

Nr

Godziny

Poniedziałek
 

Wtorek
 

Środa
 

Czwartek
 

Piątek
 

1
08:00 
- 08:45
    Matematyka
 - Mazur Jolanta  s. 73
  Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
2
08:55
- 09:40
Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 70
Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
Matematyka
 - Mazur Jolanta  s. 31
3
09:50
- 10:35
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej  s. 67
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka  s. 64
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka  s. 64
Matematyka
 - Mazur Jolanta  s. 73
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka  s. 45
4
10:45
- 11:30
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Muzyka
 - Kostrzewa Anna  s. 13
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka  s. 64
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka  s. 13
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 69
5
11:45
- 12:30
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka  s. 64
Matematyka
 - Mazur Jolanta  s. 73
Zajęcia techniczne
 - Łobodziec Karol  s. 69
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 45
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. 67
6
12:40
- 13:25
Matematyka
 - Mazur Jolanta  s. 73
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 73
Godzina wychowawcza
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 45
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej  s. 45
7
13:35
- 14:20
Religia
 - Iwańska Małgorzata  s. 67
Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
Zajęcia komputerowe
 - Łobodziec Karol  s. 70
Plastyka
 - Kostrzewa Anna  s. 67
Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
8
14:30
- 15:15
Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
    Wychowanie fizyczne
- 6b6c chł., Wrochna Piotr   s. sg
 

 

6a

Nr

Godziny

Poniedziałek
 

Wtorek
 

Środa
 

Czwartek
 

Piątek
 

1
08:00 
- 08:45
Wychowanie fizyczne
- 6a chł., Wrochna Piotr 
Wychowanie fizyczne
- 6a chł., Wrochna Piotr 
Wychowanie do życia w rodzinie
- 6ach, Cierpisz Renata 
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
2
08:55
- 09:40
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Godzina wychowawcza
 - Gałkowski Bartłomiej
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 70
3
09:50
- 10:35
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
4
10:45
- 11:30
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Zajęcia techniczne
 - Łobodziec Karol  s. 69
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
5
11:45
- 12:30
Religia
 - Iwańska Małgorzata
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 70
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
6
12:40
- 13:25
Zajęcia komputerowe
 - Łobodziec Karol  s. 70
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
Plastyka
 - Kostrzewa Anna
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 73
Muzyka
 - Kostrzewa Anna
7
13:35
- 14:20
Wychowanie fizyczne
- 6a6c dz., Mazur Wojciech 
  Wychowanie fizyczne
- 6a chł., Wrochna Piotr 
Wychowanie fizyczne
- 6a chł., Wrochna Piotr 
Religia
 - Iwańska Małgorzata

 

5c

Nr

Godziny

Poniedziałek
 

Wtorek
 

Środa
 

Czwartek
 

Piątek
 

1
08:00 
- 08:45
Wychowanie fizyczne
- 5c chł., Wrochna Piotr 
Wychowanie fizyczne
- 5c chł., Wrochna Piotr 
    Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
2
08:55
- 09:40
Plastyka
 - Kostrzewa Anna
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
3
09:50
- 10:35
Język polski
 - Grzywacz Anita
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 70
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Język polski
 - Grzywacz Anita
4
10:45
- 11:30
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Język polski
 - Grzywacz Anita
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Religia
 - Cierpisz Renata
5
11:45
- 12:30
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 31
Język polski
 - Grzywacz Anita
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Język polski
 - Grzywacz Anita
Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 73
6
12:40
- 13:25
Etyka
- 5a5b5c etyka, Maciąg Barbara 
Religia
 - Cierpisz Renata
Muzyka
 - Kostrzewa Anna
Zajęcia komputerowe
 - Łobodziec Karol  s. 70
Zajęcia techniczne
 - Łobodziec Karol  s. 70
 
7
13:35
- 14:20
Godzina wychowawcza
 - Mazur Jolanta
Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
Wychowanie fizyczne
- 5c chł., Wrochna Piotr 
Wychowanie fizyczne
- 5c chł., Wrochna Piotr 
 
8
14:30
- 15:15
Wychowanie fizyczne
- 5c6b dz., Mazur Wojciech   s. sg
       

 

5b

Nr

Godziny

Poniedziałek
 

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1
08:00 
- 08:45
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 67
rewalidacja
 - Janicka-Dołęga Sylwia  s. 69
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Wychowanie do życia w rodzinie
- 5bch, Cierpisz Renata 
2
08:55
- 09:40
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Zajęcia techniczne
 - Łobodziec Karol  s. 69
Wychowanie do życia w rodzinie
- 5a5bdz, Cierpisz Renata 
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
Religia
 - Cierpisz Renata
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
3
09:50
- 10:35
Język angielski
 - Wawer Jolanta
Język polski
 - Grzywacz Anita
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Język angielski
 - Wawer Jolanta
Matematyka
 - Mazur Jolanta
4
10:45
- 11:30
Język polski
 - Grzywacz Anita
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Matematyka
 - Mazur Jolanta
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Muzyka
 - Kostrzewa Anna
5
11:45
- 12:30
Religia
 - Cierpisz Renata
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
Język polski
 - Grzywacz Anita
Plastyka
 - Kostrzewa Anna
Język polski
 - Grzywacz Anita
6
12:40
- 13:25
Etyka
- 5a5b5c etyka, Maciąg Barbara 
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
Język angielski
 - Wawer Jolanta
Język polski
 - Grzywacz Anita
Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
7
13:35
- 14:20
  Zajęcia komputerowe
 - Łobodziec Karol  s. 70
Godzina wychowawcza
 - Grzywacz Anita
   
8
14:30
- 15:15
    Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
   

 

5a

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Religia
 - Cierpisz Renata  s. 31
Przyroda
 - Wawer Jolanta  s. 31
  Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 73
 
2
08:55
- 09:40
Przyroda
 - Wawer Jolanta  s. 13
Język angielski
 - Krasoń Aldona  s. 69
Wychowanie do życia w rodzinie
- 5a5bdz, Cierpisz Renata 
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
Język polski
 - Wasilewska Urszula  s. 64
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
3
09:50
- 10:35
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Andrzej  s. 45
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 33
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Andrzej  s. 45
Religia
 - Cierpisz Renata  s. 67
Przyroda
 - Wawer Jolanta  s. 31
4
10:45
- 11:30
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 69
Język polski
 - Wasilewska Urszula  s. 31
Język polski
 - Wasilewska Urszula  s. 13
Język angielski
 - Krasoń Aldona  s. 69
Język polski
 - Wasilewska Urszula  s. 64
5
11:45
- 12:30
Godzina wychowawcza
 - Wiśniewska Aneta  s. 13
Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 73
Zajęcia techniczne
 - Łobodziec Karol  s. 70
Język polski
 - Wasilewska Urszula  s. 64
6
12:40
- 13:25
Wychowanie fizyczne
- 5a5b chł., Mazur Wojciech   s. sg
Etyka
- 5a5b5c etyka, Maciąg Barbara 
Zajęcia komputerowe
 - Łobodziec Karol  s. 70
Język angielski
 - Krasoń Aldona  s. 73
Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
7
13:35
- 14:20
  Muzyka
 - Kostrzewa Anna  s. 13
Plastyka
 - Kostrzewa Anna  s. 67
   
8
14:30
- 15:15
    Wychowanie fizyczne
- 5a5b dz, Wrochna Piotr   s. sg
   

 

4d

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Język polski
 - Wasilewska Urszula
Muzyka
 - Kostrzewa Anna
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Religia
 - Cierpisz Renata
 
2
08:55
- 09:40
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 31
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 73
Język polski
 - Wasilewska Urszula
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 73
Religia
 - Cierpisz Renata
3
09:50
- 10:35
Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr 
Język angielski
- 4bd dz, Drab Magdalena 
Język angielski
- 4d chł, Drab Magdalena 
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena 
Język polski
 - Wasilewska Urszula
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena 
Język angielski
- 4d chł, Drab Magdalena 
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena 
Informatyka
- 4dch, Wiśniewska Aneta   s. 70
4
10:45
- 11:30
Plastyka
 - Kostrzewa Anna
Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr 
Język angielski
- 4bd dz, Drab Magdalena 
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Język polski
 - Wasilewska Urszula
Matematyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 31
5
11:45
- 12:30
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Język polski
 - Wasilewska Urszula
Język angielski
- 4d chł, Drab Magdalena 
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena 
Godzina wychowawcza
 - Drab Magdalena
Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr 
Informatyka
- 4bddz, Wiśniewska Aneta   s. 70
6
12:40
- 13:25
    Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr 
Język angielski
- 4bd dz, Drab Magdalena 
  Technika
 - Jurkowski Jacek

 

4c

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
  Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
2
08:55
- 09:40
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Muzyka
 - Kostrzewa Anna
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
3
09:50
- 10:35
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 69
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 4ac dz, Drab Magdalena   s. 69
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Informatyka
- 4acdz, Wiśniewska Aneta   s. 69
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 4ac dz, Drab Magdalena   s. 67
4
10:45
- 11:30
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej
Język angielski
- 4c chłopcy, Janicka-Dołęga Sylwia   s. 31a
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Język angielski
- 4c chłopcy, Janicka-Dołęga Sylwia   s. 31a
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Język angielski
- 4c chłopcy, Janicka-Dołęga Sylwia   s. 70
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Informatyka
- PSP1 4c inf chł, Łobodziec Karol   s. 70
5
11:45
- 12:30
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 4ac dz, Drab Magdalena   s. 70
Język polski
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Plastyka
 - Kostrzewa Anna
Godzina wychowawcza
 - Piekarska-Grabowska Agnieszka
Technika
 - Jurkowski Jacek
6
12:40
- 13:25
  Religia
 - Cierpisz Renata
Religia
 - Cierpisz Renata
   

 

4b

Nr Godziny Poniedziałek
2017-10-09
Wtorek
2017-10-10
Środa
2017-10-11
Czwartek
2017-10-12
Piątek
2017-10-13
1
08:00 
- 08:45
Plastyka
 - Kostrzewa Anna  s. 67
Godzina wychowawcza
 - Śmietanka Agnieszka  s. 69
Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej  s. 45
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
Muzyka
 - Osińska Sylwia
2
08:55
- 09:40
Religia
 - Cierpisz Renata
Język polski
 - Grzywacz Anita
Język polski
 - Grzywacz Anita
Przyroda
 - Wawer Jolanta
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka
3
09:50
- 10:35
Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr   s. sg
Język angielski
- 4bd dz, Drab Magdalena   s. 70
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena   s. sg
Informatyka
- PSP1 4b inf chł, Łobodziec Karol   s. 70
Język polski
 - Grzywacz Anita
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena   s. sg
Język angielski
- 4b chłopcy, Janicka-Dołęga Sylwia   s. 31a
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena   s. sg
Język angielski
- 4b chłopcy, Janicka-Dołęga Sylwia   s. 31a
4
10:45
- 11:30
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka  s. 73
Język angielski
- 4bd dz, Drab Magdalena   s. 33
Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr   s. sg
Religia
 - Cierpisz Renata
Język polski
 - Grzywacz Anita
Język polski
 - Grzywacz Anita
5
11:45
- 12:30
Godzina wychowawcza
 - Śmietanka Agnieszka
Przyroda
 - Wawer Jolanta
Język angielski
- 4b chłopcy, Janicka-Dołęga Sylwia   s. 70
Wychowanie fizyczne
- 4b4d dz., Burchart Marzena   s. sg
Technika
 - Jurkowski Jacek
Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr   s. sg
Informatyka
- 4bddz, Wiśniewska Aneta   s. 70
6
12:40
- 13:25
    Wychowanie fizyczne
- 4b4d chł., Wrochna Piotr   s. sg
Język angielski
- 4bd dz, Drab Magdalena   s. 31
Wychowanie do życia w rodzinie
- 4b, Cierpisz Renata 
 

 

4a

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Język polski
 - Grzywacz Anita  s. 64
Język polski
 - Grzywacz Anita  s. 64
  Historia i społeczeństwo
 - Gałkowski Bartłomiej  s. 45
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka  s. 73
2
08:55
- 09:40
Język polski
 - Grzywacz Anita  s. 64
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
Przyroda
 - Ćwiklak Joanna  s. 31
Język polski
 - Grzywacz Anita  s. 13
Muzyka
 - Osińska Sylwia  s. 13
3
09:50
- 10:35
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka  s. 73
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka  s. 31
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 4ac dz, Drab Magdalena   s. 69
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Informatyka
- 4acdz, Wiśniewska Aneta   s. 69
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 4ac dz, Drab Magdalena   s. 67
4
10:45
- 11:30
Religia
 - Cierpisz Renata  s. 50
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Informatyka
- PSP1 4a inf chł, Łobodziec Karol   s. 70
Język angielski
- 4a chł., Wawer Jolanta   s. 58
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Język angielski
- 4a chł., Wawer Jolanta   s. 31a
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Wychowanie fizyczne
- 4a4c dz, Burchart Marzena 
Język angielski
- 4a chł., Wawer Jolanta   s. 31a
5
11:45
- 12:30
Wychowanie fizyczne
- 4a4c chł., Mazur Wojciech 
Język angielski
- 4ac dz, Drab Magdalena   s. 70
Plastyka
 - Kostrzewa Anna  s. 67
Religia
 - Cierpisz Renata  s. 13
Matematyka
 - Śmietanka Agnieszka  s. 73
Godzina wychowawcza
 - Ćwiklak Joanna  s. 33
6
12:40
- 13:25
      Technika
 - Jurkowski Jacek  s. 69
 

 

3d

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
  Zajęcia komputerowe [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
   
2
08:55
- 09:40
w-f (Basen)
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
   
3
09:50
- 10:35
w-f (Basen)
 - Burchart Marzena
Religia
 - Wrutniak Maria
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
   
4
10:45
- 11:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
   
5
11:45
- 12:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Religia
 - Wrutniak Maria
  Język angielski
 - Wawer Jolanta
6
12:40
- 13:25
Edukacja społeczna [OO]
 - Brzózek Jolanta
    Język angielski
 - Wawer Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
7
13:35
- 14:20
      Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
8
14:30
- 15:15
      Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Brzózek Jolanta
9

15:25

 - 16:10

      Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna [OO]
 - Brzózek Jolanta
 

 

3c

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Religia
 - Wrutniak Maria
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Język angielski
 - Wawer Jolanta
 
2
08:55
- 09:40
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Język angielski
 - Wawer Jolanta
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
 
3
09:50
- 10:35
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
w-f (Basen)
 - Burchart Marzena
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Religia
 - Wrutniak Maria
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
 
4
10:45
- 11:30
w-f (Basen)
 - Lenarczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
 
5
11:45
- 12:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
6
12:40
- 13:25
        Zajęcia komputerowe [OO]
 - Lenarczyk Beata
7
13:35
- 14:20
        Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Lenarczyk Beata
8
14:30
- 15:15
        Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna [OO]
 - Lenarczyk Beata

 

3b

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
      Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Język angielski
 - Drab Magdalena (wspomagający: Sekuła Magdalena)
2
08:55
- 09:40
  w-f (Basen)
 - Mazur Wojciech
Religia
 - Wrutniak Maria (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Język angielski
 - Drab Magdalena (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
3
09:50
- 10:35
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
4
10:45
- 11:30
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
5
11:45
- 12:30
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
6
12:40
- 13:25
Religia
 - Wrutniak Maria (wspomagający: Sekuła Magdalena)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
     
7
13:35
- 14:20
Zajęcia komputerowe [OO]
 - Maciąg Barbara
       
8
14:30
- 15:15
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
       
9

15:25 - 16:10

Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Maciąg Barbara (wspomagający: Sekuła Magdalena)
       

 

3a

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
    Zajęcia komputerowe [OO]
 - Krawiec Hanna
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
2
08:55
- 09:40
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
w-f (Basen)
 - Krawiec Hanna
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
3
09:50
- 10:35
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
w-f (Basen)
 - Mazur Wojciech
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
4
10:45
- 11:30
Język angielski
 - Drab Magdalena
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
Język angielski
 - Drab Magdalena
5
11:45
- 12:30
Religia
 - Wrutniak Maria
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
 
6
12:40
- 13:25
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
Religia
 - Wrutniak Maria
   
7
13:35
- 14:20
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
   
8
14:30
- 15:15
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Krawiec Hanna
   
9

15:25 

- 16:10

    Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna [OO]
 - Krawiec Hanna
   

 

2a

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 50
2
08:55
- 09:40
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 50
3
09:50
- 10:35
w-f (Basen)
 - Burchart Marzena
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
    Religia
 - Cierpisz Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 50
4
10:45
- 11:30
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna [OO]
 - Wierzbicka Renata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
    Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 50
5
11:45
- 12:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Religia
 - Cierpisz Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
 
6
12:40
- 13:25
Etyka
- 2a etyka, Maciąg Barbara 
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
 
7
13:35
- 14:20
    Język angielski
 - Janicka-Dołęga Sylwia (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
 
8
14:30
- 15:15
    Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Wierzbicka Renata (wspomagający: Płachta-Ruba Monika) s. 58
Zajęcia komputerowe [OO]
 - Wierzbicka Renata  s. 70
 

 

1c

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
    Edukacja informatyczna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
2
08:55
- 09:40
w-f (Basen)
 - Burchart Marzena
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
3
09:50
- 10:35
Wychowanie fizyczne [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Religia
 - Wrutniak Maria
4
10:45
- 11:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
  Religia
 - Wrutniak Maria
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
5
11:45
- 12:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
  Język angielski
 - Krasoń Aldona
Język angielski
 - Krasoń Aldona
 
6
12:40
- 13:25
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
     
7
13:35
- 14:20
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
     
8
14:30
- 15:15
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
     
9

15:25

 - 16:10

  Wychowanie fizyczne [OO]
 - Hajnrych Małgorzata
     

 

1b

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
w-f (Basen)
 - Burchart Marzena
  Religia
 - Wrutniak Maria
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
2
08:55
- 09:40
Wychowanie fizyczne [OO]
 - Kacperczyk Beata
  Język angielski
 - Drab Magdalena
Edukacja informatyczna [OO]
 - Kacperczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
3
09:50
- 10:35
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
4
10:45
- 11:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
Język angielski
 - Drab Magdalena
Religia
 - Wrutniak Maria
5
11:45
- 12:30
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
6
12:40
- 13:25
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
     
7
13:35
- 14:20
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
     
8
14:30
- 15:15
  Wychowanie fizyczne [OO]
 - Kacperczyk Beata
     
9

15:25 - 16:10

  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Kacperczyk Beata
     

 

1a

Nr Godziny Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
1
08:00 
- 08:45
  Język angielski
 - Krasoń Aldona (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
2
08:55
- 09:40
  Religia
 - Wrutniak Maria (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
3
09:50
- 10:35
  Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Język angielski
 - Krasoń Aldona (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
4
10:45
- 11:30
w-f (Basen)
 - Burchart Marzena
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Informatyka
 - Wiśniewska Aneta  s. 70
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
5
11:45
- 12:30
Wychowanie fizyczne [OO]
 - Śmietanka Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
  Wychowanie fizyczne [OO]
 - Śmietanka Małgorzata
Religia
 - Wrutniak Maria (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
6
12:40
- 13:25
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
       
7
13:35
- 14:20
Edukacja wczesnoszkolna [OO]
 - Śmietanka Małgorzata (wspomagający: Bzikot Elżbieta)
       
Joomla Templates by Joomla-Monster.com